Hội nghị thống nhất về nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIV

( 21-09-2018 05:00:00  )
 
Ngày 20/9, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị trao đổi, thống nhất về nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 

Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh, khóa XIV là kỳ họp thường lệ, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 6-8/12 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Kỳ họp sẽ tập trung đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; quyết định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019. Đồng thời, xem xét, thông qua một số quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách quan trọng, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh, củng cố hệ thống chính quyền địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào các Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh dự kiến trình tại Kỳ họp; các Nghị quyết do UBND tỉnh đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung trình Kỳ họp; một số Nghị quyết dự kiến trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ hai và Kỳ họp lần thứ sáu chuyển sang...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất yêu cầu, những nội dung Kỳ họp phải được chuẩn bị chu đáo, có sự thống nhất cao giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh; đồng thời, phải đảm bảo các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục xây dựng thẩm định, thẩm tra và ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh.

Theo baosonla.org.vn