Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIV

( 24-03-2018 05:46:00  )
 
Ngày 23/3, đồng chí Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

 Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIV.

 

 

Dự Hội nghị có đồng chí Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐNĐ tỉnh; Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan của tỉnh. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào các tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh do đại diện UBND tỉnh trình bày về các nội dung: Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 – 2020; quy định mức kinh phí hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; mức hỗ trợ một số nội dung theo quy định tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Thu Hương đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu để bổ sung, chỉnh sửa Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết đảm bảo nội dung và hình thức, kịp thời trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIV.

 

Theo baosonla.org.vn