Hội nghị chuẩn bị các nội dung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018

( 04-03-2018 08:23:00  )
 
Ngày 2/3, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị chuẩn bị các nội dung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018.

 


 Hội nghị chuẩn bị các nội dung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018.
 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; lãnh đạo huyện Mường La và Mai Sơn.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã báo cáo tình hình công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố tỉnh năm 2018. Thông qua các dự thảo: thông báo phân công nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố tỉnh năm 2018; danh sách các sở, ngành, đơn vị tham gia diễn tập; tờ trình kinh phí diễn tập phòng thủ tỉnh năm 2018 và kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố tỉnh năm 2018. Đến nay, các tiểu ban đang chủ động phối hợp, xây dựng kế hoạch, nội dung kịch bản tình huống diễn tập, chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần, trang thiết bị, vũ khí, huấn luyện đảm bảo phục vụ nhiệm vụ diễn tập.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các dự thảo kế hoạch của Ban Chỉ đạo và ý định, phương pháp tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; đồng thời kiến nghị Ban Chỉ đạo hướng dẫn. giúp đỡ các sở, ban, ngành xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập; quy định cụ thể về thành phần khung tập; địa điểm, thời gian tổ chức luyện tập, diễn tập; đồng thời bố trí bảo đảm các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ để diễn tập đạt kết quả cao. 
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất yêu cầu Bộ CHQS tỉnh  phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh hoàn thiện sớm hệ thống kế hoạch phù hợp với điều kiện địa phương; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và huy động lực lượng phục vụ luyện tập, diễn tập; chuẩn bị chu đáo các nội dung diễn tập cả phần cơ chế và thực binh, đảm bảo ngắn gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành và tổ chức huấn luyện chặt chẽ, hành động thực binh phải sát thực tế, bảo đảm diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018 an toàn tuyệt đối, đạt kết quả cao nhất.
 
Theo baosonla.org.vn