Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (Phiên thứ 2)

( 25-01-2019 01:55:00  )
 
Ngày 24/1, các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (Phiên thứ 2). Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện Vụ địa phương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (Phiên thứ 2).

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất các nội dung trong báo cáo kiểm điểm của Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy năm 2018; báo cáo của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác tài chính Đảng năm 2017-2018, dự toán ngân sách Đảng năm 2019; báo cáo của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tham gia vào dự thảo Quyết định thành lập các tiểu ban Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025. Xem xét và cho ý kiến vào Tờ trình số 66 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về điều chỉnh cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2015-2020. Hội nghị cũng tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương; tiếp tục triển khai công tác lấy phiếu tín nhiệm tại cấp ủy các cấp; thực hiện tốt công tác đón và làm việc với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại Sơn La, các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, công tác trực Tết Nguyên đán, công tác an sinh xã hội; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và Đoàn công tác Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

 Theo baosonla.org.vn