Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12

( 31-03-2018 08:39:00  )
 
Ngày 30/3, các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 (khóa XIV).

 

 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12

 

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV năm 2018; Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quý I năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018; Báo cáo việc sắp xếp, kiện toàn, bổ sung các ban chỉ đạo, tổ công tác của Ban Tổ chức tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và một số quy định, kết luận (về phân cấp) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy; Tờ trình bổ sung Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ năm 2015-2020; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong quý I, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế được thực hiện có hiệu quả; trong đó, tập trung các giải pháp phát triển nông nghiệp ứng dụng cao; rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng thương hiệu và sản xuất sản phẩm rau, quả an toàn; đẩy mạnh xây dựng và phát triển các chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh; kết nối các doanh nghiệp sản xuất tiêu thụ hàng hóa nông lâm sản. Thu ngân sách trên địa bàn quý I ước đạt 1.200 tỷ đồng, bằng 27% dự toán HĐND tỉnh giao; tổng số vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 2.635 tỷ đồng, đạt 18,2% kế hoạch năm, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước; thành lập mới 55 doanh nghiệp... Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại tiếp tục được chú trọng. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến; cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Tăng cường công tác củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, đặc biệt ở các cơ sở chưa có chi bộ, đảng viên...
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất đề nghị các cấp ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương đẩy mạnh các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; trong đó, tập trung chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách tỉnh, cân đối chi thường xuyên từ thu ngân sách tỉnh; thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, bảo đảm an toàn thực phẩm; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể các cấp thu gọn các đầu mối; giảm thành phần tham gia ban chỉ đạo, nâng cao chất lượng các cuộc họp, rút ngắn thời gian họp; tập trung chuẩn bị các điều kiện và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố tỉnh năm 2018...

Theo baosonla.org.vn