Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố tỉnh năm 2018

( 03-05-2018 05:00:00  )
 
Ngày 2/5, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố tỉnh năm 2018 đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ và phòng, chống khủng bố tỉnh năm 2018.

  

 Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố tỉnh năm 2018.
 

Cùng đi có đồng chí Đại tá Trần Xuân Cương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Chuẩn bị công tác diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố tỉnh năm 2018, thời gian qua, các thành viên Ban Chỉ đạo, các tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, các sở, ban, ngành liên quan đã bám sát nhiệm vụ, triển khai theo kế hoạch đề ra. Đến nay, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thao trường phục vụ diễn tập như: xây dựng Sở Chỉ huy diễn tập, thao trường thực binh bắn đạn thật phục vụ diễn tập cơ bản hoàn thành, tiến hành bàn giao vị trí diễn tập cho các sở, ban, ngành của tỉnh...

Sau khi kiểm tra, đồng chí Cầm Ngọc Minh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, các sở, ban, ngành tập trung chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc phục vụ tốt công tác diễn tập; hoàn chỉnh bố trí thiết bị và bảo đảm cơ sở vật chất tại các khu vực diễn tập, nhất là thi công hoàn chỉnh các công trình phục vụ diễn tập đúng thời gian; tổ chức luyện tập cho các lực lượng bảo đảm hiệu quả, chất lượng để cuộc diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố tỉnh năm 2018 thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, thiết bị, cơ sở vật chất...

Theo baosonla.org.vn