Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại tỉnh ta

( 29-03-2018 05:57:00  )
 
Ngày 29/3, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã giám sát việc quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài tại Ban Quản lý Dự án giảm nghèo tỉnh giai đoạn 2.

 

 Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
thăm hiện trường dự án thoát nước và xử lý nước thải tại phường Tô Hiệu (Thành phố).
 

Dự buổi làm việc với Đoàn giám sát về phía tỉnh ta có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý Dự án giảm nghèo tỉnh giai đoạn 2 đã báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011 – 2016. Theo đó, Sơn La là 1 trong 6 tỉnh tham gia thực hiện Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2 (2010 – 2015) và giai đoạn 2 (khoản vay bổ sung 2015 – 2018) do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Dự án thực hiện tại 511 bản thuộc 39 xã của 6 huyện, gồm: Thuận Châu, Mai Sơn, Mộc Châu, Vân Hồ, Phù Yên, Bắc Yên với tổng mức đầu tư 976 tỷ đồng; trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới trên 476 tỷ đồng; nguồn ODA Trung ương cấp phát trên 393 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng. Từ nguồn vay này, nhiều công trình đường giao thông nông thôn, cầu treo, cầu cứng, cống thoát nước, công trình thủy lợi nhỏ và chợ nông thôn đã được đầu xây dựng, đưa vào sử dụng. Theo đánh giá, việc triển khai Dự án giảm nghèo của tỉnh tuân thủ thực hiện các chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của nhà tài trợ, việc xây dựng các đề xuất được thực hiện từ người dân đã nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cao nên việc triển khai Dự án đạt được kết quả tốt; cán bộ thực hiện Dự án được đào tạo có trình độ, có khả năng làm việc và có kinh nghiệm chuyên môn đáp ứng được yêu cầu.
 
Qua thực tế triển khai, Ban quản lý Dự án giảm nghèo tỉnh giai đoạn 2 đề xuất, kiến nghị với Đoàn giám sát một số nội dung: Đề nghị được bổ sung kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến 31/12/2019; giao cho địa phương chủ động điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm từ dự án chậm tiến độ sáng dự án giải ngân tốt đối với các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; có cơ chế, chính sách để tiếp tục sử dụng cán bộ hợp đồng các cấp đã được Dự án đào tạo có trình độ, khả năng làm việc tốt và có kinh nghiệm vào các vị trí phù hợp…
 
Đoàn giám sát đề nghị Ban quản lý Dự án giảm nghèo tỉnh giai đoạn 2 làm rõ một số nội dung về: mô hình quản lý; đánh giá hiệu quả giúp giảm nghèo nên cụ thể một số tiêu chí; việc thực hiện Dự án giảm nghèo có trùng lắp với các Dự án khác không; cụ thể đối tượng nhóm cùng sở thích…
 

Đoàn giám sát đã đi thăm hiện trường Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tại phường Tô Hiệu, phường Chiềng Lề và việc quản lý, vận hành của Nhà máy xử lý chất thải rắn, xã Chiềng Ngần (Thành phố). Đồng thời, Đoàn tiếp tục làm việc với UBND tỉnh ta về thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011- 2016 trên địa bàn tỉnh.

Theo baosonla.org.vn