Đoàn công tác Sở Thông tin, Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hủa Phăn thăm và làm việc tại tỉnh ta

( 07-04-2018 03:30:00  )
 
Ngày 6/4, Đoàn công tác Sở Thông tin, văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hủa Phăn (Nước CHDCND Lào) do đồng chí Khăm-sinh Lát-đa-vông, Giám đốc Sở làm Trưởng Đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh ta.

 

Đoàn công tác Sở Thông tin, Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hủa Phăn thăm và làm việc tại tỉnh ta.

 

Đón và làm việc với đoàn có đồng chí Đặng Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, du lịch. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực quản lý văn hóa; kiểm kê và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể; bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh; bảo tồn các hiện vật bảo tàng; tình hình triển khai phong trào gia đình văn hóa và bản, tổ dân phố văn hóa; quy hoạch, xây dựng cơ chế chính sách phát triển du lịch; quản lý hoạt động lưu trú và lữ hành; quản lý, đào tạo nguồn nhân lực du lịch; bảo đảm an ninh, an toàn du lịch; thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch; liên kết, hợp tác phát triển du lịch...

Cũng tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Sở Thông tin, văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hủa Phăn đã giới thiệu các nét văn hóa đặc trưng; thông báo kế hoạch phát triển du lịch của Hủa Phăn trong thời gian tới; đồng thời, tìm hiểu cách làm du lịch cộng đồng, thu hút doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực du lịch, phát triển nông nghiệp gắn với du lịch...

Theo baosonla.org.vn