Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIV thành công tốt đẹp

( 06-04-2018 07:36:00  )
 
Ngày 5/4, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018-2023 đã diễn ra và thành công tốt đẹp.

  

 Quang cảnh Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018-2023.

 

  
 Đồng chí Hoàng Văn Chất trao bức Trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Công đoàn Sơn La.
 

Tới dự có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Anh hùng Lao động; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố của tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và 245 đại biểu đại diện cho hơn 75.000 CNVCLĐ trong toàn tỉnh.

Trước giờ khai mạc, các đại biểu dự Đại hội đã đến đặt vòng hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Nhà tù Sơn La.
 
Nhiệm kỳ 2013-2018, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, Công đoàn Sơn La đã tập trung đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, trình độ mọi mặt cho CNVCLĐ; tích cực tham gia công tác xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng và các cấp chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động hướng về cơ sở, đoàn viên; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy tinh sáng tạo của CNVCLĐ, khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn trong xã hội, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh đã mở rộng quan hệ hữu nghị, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Liên hiệp Công đoàn các tỉnh Bắc Lào.
 
Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018-2023, với mục tiêu “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Sơn La”, Công đoàn tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Các cấp công đoàn giữ vững và phát huy vai trò tiên phong của giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, làm tốt vai trò nòng cốt trong khối liên minh công - nông - trí thức. Phấn đấu trong nhiệm kỳ thành lập công đoàn cơ sở ở 100% doanh nghiệp, hợp tác xã có đủ điều kiện; 95% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thương lượng và ký thỏa ước lao động tập thể; 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hằng năm, giới thiệu từ 1.200-1.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng...
 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Chất nhấn mạnh: Các cấp công đoàn đã có nhiều cố gắng, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, triển khai nhiệm vụ đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động; tham gia giám sát và phản biện trong việc xây dựng cơ chế, chính sách của tỉnh. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước với nhiều mô hình hay, cách làm mới, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác và sản xuất kinh doanh. Đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn; chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp, sát với nhiệm vụ chính trị của tỉnh; nỗ lực phấn đấu và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIV đề ra.
 


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

 

Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2018-2023; bầu 12 đồng chí vào Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khóa XIV, đồng chí Hoàng Ngân Hoàn được tín nhiệm bầu tái cử chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2018-2023; bầu 6 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra và bầu Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XIV; bầu 8 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

 


Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội.

 

Nhân dịp này, Tỉnh ủy đã tặng Công đoàn tỉnh Sơn La bức Trướng; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 3 cá nhân.

Theo baosonla.org.vn