Thông báo công khai đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

( 12-07-2018 07:30:00  )
 

Thông báo công khai đấu giá quyền sử dụng 06 thửa đất tại Khu trung tâm hành chính, chính trị huyện Vân Hồ, tiểu khu Sao đỏ 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ (đợt 3), tỉnh Sơn La năm 2018