Thị trấn Sông Mã hướng tới ngày hội lớn

( 17-05-2016 07:37:00  )
 
         Thị trấn là trung tâm chính trị, kinh tế văn hóa xã hội của huyện trong những ngày này đang tích cực, khẩn trương chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.  Những khâu cuối cùng cũng đang gấp rút được hoàn tất để hướng tới ngày hội lớn của dân tộc. Sau đây là phản ánh của phóng viên chúng tôi về công tác chuẩn bị bầu cử ở thị trấn Sông Mã.  

           

Thực hiện sự chỉ đạo của UBBC huyện Sông Mã, UBBC Thị trấn Sông Mã đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kì 2016 – 2021 theo đúng quy định. Thành lập UBBC thị trấn gồm 11 thành viên, 6 ban bầu cử và 6 khu vực bỏ phiếu. Đây là nhà văn hóa tổ 5,6,7 được chọn là khu vực bỏ phiếu số 4 là nơi để cử tri tổ 7, 8 và trường THPT, THCS và tiểu học, Ngân hàng nông nghiệp sẽ bỏ phiếu. Tại đây khẩu hiệu tuyên truyền đã được căng treo từ nhiều ngày qua, danh sách các ứng cử viên đại biểu HĐND thị trấn và danh sách cử tri đã được niêm yết trang trọng. Tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của dân tộc.

           Sau 3 lần hiệp thương thị trấn đã công bố danh sách chính thức 46 người người ứng cử đại biểu HDND thị trấn Sông Mã khóa XI, nhiệm kì 2016 – 2021 để bầu 28 đại biểu , trong đó tỷ lệ người ứng cử là nữ chiếm 39%, tỉ lệ dân tộc chiếm 46%, người dưới 35 tuổi chiếm 26%, người ngoài đảng chiếm 22%, người tái cử đại biểu HĐND chiếm 30%. Hiện các tổ bầu cử đã niêm yết danh sách 4.077 cử tri và danh sách tiểu sử tóm tắt người ứng cử tại trụ sở UBND thị trấn và các khu vực bỏ phiếu.

            Bên cạnh đó thị trấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Các cơ quan đơn vị đã treo nhiều băng rôn khẩu hiệu, các hộ gia đình treo cờ tổ quốc. Tăng cường kiểm tra rà soát, nắm chắc tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi và an toàn.

             Với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, Thị Trấn Sông Mã sẵn sàng hướng đến ngày bầu cử trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả và thật sự là ngày hội của toàn dân.

Thực hiện: Đài TT-TH Sông Mã

Tag: