Phiên họp thứ 60 UBND huyện

( 22-06-2016 12:40:00  )
 
Ngày 17/6/2016, UBND huyện Sông Mã tổ chức phiên họp thứ 60 - UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2011-2016. Đ/c Lê Thị Yến – Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. 

(Đồng chí Lê Thị Yến – Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Sông Mã phát biểu khai mạc phiên họp)

Phiên họp đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và tháng 7 năm 2016.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, UBND huyện Sông Mã đã tiếp tục chỉ đạo các cấp các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy và xây dựng chình quyền. Về nông nghiệp bà con nhân dân trên địa bàn huyện chăm sóc tốt diện tích cây trồng trên nương và bắt đầu thu hoạch diện tích lúa chiêm xuân. Công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vẫn được thực hiện thường xuyên nên đàn vật nuôi được duy trì và phát triển. Công tác phòng chống lũ bão và giảm nhẹ thiên tai được quân tâm. Tuy nhiên rét đậm, rét hại và gió lốc đã làm 3 người bị thương, thiệt hại về tài sản và hoa mầu của nhân dân. Tổng thiệt hại ước tính gần 69 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tiếp tục được duy trì, hoạt động thương mại dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 356 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 27,4 tỷ đồng. Các chính sách xã hội được đảm bảo; hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, y tế, giáo dục được duy trì. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo giữ vững. Công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn được triển khai hiệu quả. Đặc biệt là việc bê tông hoá đường giao thông nông thôn.

Kết luận phiên họp thứ 60 đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể trong tháng 7 và 6 tháng cuối năm cần tập chung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, các xã triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triện kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại đại phương. Đặc biệt cần tập trung vào 1 số nhiệm vụ trọng tâm như: Kiện toàn lại Ban Chỉ đạo đề án xã Huổi Một, công tác tài chính ngân sách, công tác phòng chống lũ bão – tìm kiếm cứu nạn, công tác quản lý bảo vệ rừng, làm đường giao thông nông thôn, đẩy nhanh tiến độ các chương trình dự án, duy trì công tác cải cánh hành chính, đẩy mạnh công tác phòng chống ma túy tại các xã biên giới./.

                                                       Thực hiện: Đài TT – TH huyện Sông Mã.