Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa VIII.11 (2017-2018) thi tốt nghiệp

( 20-07-2018 09:44:00  )
 

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-TCT ngày 28/6/2018 của Trường chính trị tỉnh Sơn La về việc thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính khóa VIII.11 (2017 – 2018). Ngày 19, 20/7/2018, Trường Chính trị tỉnh Sơn La phối hợp với Huyện ủy Sông Mã tổ chức kỳ thi tốt nghiệp với 55 thí sinh tham gia.

(Ảnh: Các thi sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính

khóa VIII.11 (2017 – 2018))

           Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, Hiệu trưởng trường Chính chị tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp với 11 thành viên, Ban coi thi với 7 thành viên. Đồng chí Đinh Thị Tuân, Hiệu trưởng, Chủ tịch hội đồng coi thi, Trưởng ban đề thi, Trưởng ban coi thi trực tiếp chỉ đạo trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Kỳ thi được tổ chức trong 1,5 ngày với ba bài thi gồm: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng ồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở. Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy định./.

Thực hiện: Đ/c Nguyễn Thị Bình - Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy