Huyện Sông Mã có 04 ha lúa chiêm xuân nhiễm dầy lưng trắng, dầy nâu

( 19-05-2016 07:27:00  )
 
Vụ chiên xuân năm nay huyện Sông Mã gieo cấy  1.588 ha tập trung vào các giống Nếp 87,97,98, ĐT52, HIT, Tám thơm, TBR225, nếp cái hoa vàng, nghị ưu, hương thơm 1.

Do gieo cấy đúng thời vụ và thực hiện nghiêm túc quy trình chăm sóc nên lúa phát triển tốt. Tuy nhiên do thời tiếp diễn biến phức tạp nắng nóng kéo dài sâu bệnh phát triển mạnh, hiện nay trên địa bàn huyện đã có 4 ha diện tích lúa chiêm xuân bị bệnh rầy lưng trắng và rầy nâu, mật độ trung bình 300 con/m2, có nơi diện tích nhiễm cao 810 con/ m2, ở các xã Chiềng Khoong, Chiềng Cang, Nà Nghựu

Để chủ động phòng trừ rầy hại lúa, UBND huyện đã chỉ đạo và yêu cầu các ngành chức năng như: phòng nông nghiệp, Trạm khuyến nông, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, Chi nhánh công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp huyện, cử cán bộ kỹ thuật xuống phối hợp với các xã chỉ đạo bà con nông dân bám sát đồng ruộng kiểm tra theo dõi diến biến phát triển của rầy và các sinh vật hại lúa, tiến hành phun các loại thuốc hóa học như: Sairifios 585EC, thuốc Vitory 585EC và thuốc BASSA 50BC pha theo nông độ quy định để phun trừ rầy cho những diện tích lúa nhiễm bệnh, ngăn chặn kịp thời không để lây lam ra diện rộng, đồng thời chỉ đạo bà con nông dân bón phân cân đối và làm cỏ đợt hai cho lúa./.

                                                                                                      Đài TT - TH huyện Sông Mã