Hội thảo góp ý thống nhất kỹ thuật sản xuất nhãn tươi, long nhãn và hồ sơ cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận nhãn Sông Mã

( 07-06-2017 10:09:00  )
 
           Ngày 1/6/2017, UBND huyện Sông Mã đã phối hợp với sở khoa học công nghệ, công ty TNHH nghiên cứu và tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư CONCENTTI tổ chức hội thảo góp ý thống nhất quy trình kỹ thuật sản xuất nhãn tươi, long nhãn và cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận nhãn Sông Mã. Dự hội thảo có đồng chí Hà Mạnh Hùng – phó giám đốc sở khoa học công nghệ tỉnh Sơn La.  Đồng chí Nguyễn Văn Phương – phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

              Tại hội thảo các đại biểu đã tập chung thảo luận và thống nhất các nội dung như: quy chế, quy định bộ tiêu chí và công bố logo, bản đồ của nhãn hiệu chứng nhận “ Nhãn Sông Mã”; những quy trình sản xuất nhãn tươi; quy trình sản xuất long nhãn; quy định bộ hồ sơ cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận nhãn Sông Mã; và tiện ích, cách sử dụng, giá thành tem điện tử thông minh của công ty khoa học công nghệ Smart life.

               Kết luận hội thảo đồng chí Nguyễn Văn Phương – phó chủ tịch UBND huyện đã đề nghị công ty CONCETTI nhanh chóng hoàn thành các thủ tục để thống nhất về logo, quy trình, thủ tục hồ sơ cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chức nhận “ Nhãn Sông Mã”; đề nghị các cơ sở, cá nhân, hợp tác xã sản xuất, chế biến sản phẩm Nhãn quả và long nhãn trên địa bàn huyện cần tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật trong quá trình sản xuất đảm bảo theo đúng các tiêu chí đã quy định để ngày càng khẳng định được thương hiệu sản phẩm Nhãn Sông Mã trên thị trường.

 

                                                                                                                                                                                Thực hiện: Ngô Hà