Hội nghị tuyên truyền đôn đốc thu nợ thuế các doanh nghiệp năm 2016

( 29-08-2016 08:05:00  )
 
Ngày 23/8/2016 UBND huyện Sông Mã tổ chức hội nghị tuyên truyền đôn đốc thu nợ thuế các doanh nghiệp năm 2016. Đồng chí Cầm Thị Ngọc Yến- Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; dự hội nghị còn có các đồng chí trong ban chỉ đạo đốc thu nợ thuế, giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

(Hội nghị tuyên truyền đôn đốc thu nợ thuế các doanh nghiệp năm 2016)

Hiện nay Chi cục thuế huyện Sông Mã đang quản lý 65 đơn vị doanh nghiệp. Đến ngày 30.6. 2016 số tiền nợ thuế, tiền nộp chậm là 20. 161 triệu đồng. Trong đó số tiền nợ thuế, tiền nộp chậm năm 2015 là 8. 845 triệu đồng; tiền nợ thuế, tiền nộp chậm  6 tháng năm 2016 là 11. 316 triệu đồng. Đã thu được 8. 904 triệu đồng. Tuy nhiên một số các doanh nghiệp chưa chủ động trong việc nộp, vẫn để chuyển số tiền nợ thuế  phát sinh trong tháng.

Chỉ tính riêng trong tháng 8 tiền nộp thuế chậm là 10. 870 triệu đồng. Nợ có khả năng thu là 9. 082 triệu đồng; trong đó nợ dưới 90 ngày là 4. 156 triệu đồng; nợ trên 90 ngày là 4. 926 triệu đồng; Nợ khó thu là 1.749 triệu đồng; và nợ chờ xử lý là 39 triệu đồng.

Kết luận Hội nghị đồng chí Phó Chủ tich UBND huyện nhấn mạnh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật quản lý thuế đến người nộp thuế; Tăng cường công tác kiểm tra thuế; làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan như: Ban quản lý dự án, kho bạc nhà nước, phòng tài chính kế hoạch trong công tác phối hợp đôn đốc thu thuế, thu nợ tiền thuế. /.

Thực hiện: Thu Thủy – Đài TTTH Sông Mã