Đ/c Vi Đức Thọ - Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Mường Hung và Chiềng Khoong

( 19-05-2016 07:51:00  )
 
Ngày 18/5/2016 đ/c Vi Đức Thọ - Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp tại 2 xã Mường Hung và Chiềng Khoong. Cùng đi có đ/c Cầm Thị Ngọc Yến – Phó chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo Văn phòng huyện uỷ.

 

(Đ/c Vi Đức Thọ - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy kiểm tra công tác bầu cử)

Qua đi kiểm tra thực tế tại 2 xã cho thấy việc chuẩn bị cho bầu cử của các tổ bầu cử cơ bản được đảm bảo. Xã Mường Hung đã giới thiệu 55 đại biểu ứng cử, số đại biểu HĐND xã được bầu là 31, xã có 5.582 cử tri với 11 khu vực bỏ phiếu được đạt tại trụ sở và nhà văn hoá các bản. Xã Chiềng Khoong có 56 người ứng cử đại biểu HĐND xã, có 8.062 cử tri 11 khu vực bỏ phiếu đạt tại nhà văn hoá và các điểm trường. Đến nay các khu vực bỏ phiếu đã niêm yết đầy đủ danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, căng treo băng rôn khẩu hiệu pa nô áp phích, trang trí khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định. Chuẩn bị đầy đủ hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ, tăng âm, loa máy và chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết khác phục vụ bầu cử. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, nhân dân tin tưởng, phấn khởi đón chờ ngày bầu cử.

 

Tại các địa điểm kiểm tra, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các xã tập trung triển khai tiếp các công việc phục vụ bầu cử, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, nội dung cần tập trung về ngày bầu cử, địa điểm và thời gian bỏ phiếu, danh sách và tiểu sử các ứng cử viên… Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tại các địa điểm bầu cử, đối chiếu, rà soát lại các thông tin của các ứng cử viên và cử tri đã được niêm yết công khai đảm bảo chính xác, rõ ràng. Đồng chí cũng yêu cầu các xã chú trọng thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lập phương án bảo vệ an toàn các địa điểm bầu cử, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để nhân dân thấy rõ đây là ngày hội lớn của non sông đất nước và quê hương.

 

                                      Đài TT - TH huyện Sông Mã