Hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu huyện Sông Mã lần thứ III năm 2016

( 17-06-2016 09:12:00  )
 
        Ngày 15/6/2016, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Sông Mã đã tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc huyện Sông Mã lần thứ III năm 2016. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; các thành viên Ban Chỉ đạo huyện; Trưởng ban chỉ đạo và công chức Văn hóa xã hội 19 xã, thị trấn; các tập thể, cá nhân có thành tích được các cấp khen thưởng.

(Đồng chí Nguyễn Đình Ngưu – Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Mã phát biểu khai mạc hội nghị)

Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả phong trào xây dựng Gia đình văn hóa giai đoạn 2010 – 2015, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020. Trong những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Ban chỉ đạo tỉnh về công tác gia đình; tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của lãnh đạo các xã, thị trấn, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác xây dựng giai đình văn hóa. Phong trào xây dựng gia đình văn hoá đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành một phong trào thi đua yêu nước rộng lớn của nhân dân, trên các lĩnh vực đều có nhiều gương gia đình tiêu biểu xuất sắc, nhiều thế hệ trong gia đình sống hòa thuận hạnh phúc, nghĩa tình, đoàn kết, con cái chăm chỉ học tập và yêu lao động, tích cực chăm lo rèn luyện sức khỏe, sử dụng giống mới trong căn nuôi, trồng trọt, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tích cực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện.

Ngoài ra, báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện đó là: Kết quả triển khai phong trào xây dựng Gia đình văn hoá tại các bản, tổ dân phố chưa đồng đều, chênh lệnh nhiều giữa xã vùng 1 và vùng 3; tỷ lệ gia đình văn hóa 03 năm liên tục trở lên còn thấp; Việc đăng ký và xét công nhận danh hiệu gia đình văn hoá hàng năm ở một số cơ sở còn lúng túng, thực hiện chưa đúng quy chế.

Dự và chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Đôi – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa, vai trò của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, coi việc xây dựng gia đình văn hoá là mục tiêu phấn đấu của mỗi gia đình; Đồng thời xây dựng và nhân rộng mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình; Thực hiện tốt việc đánh giá, tổng kết, phát động thi đua, tổ chức đăng ký xây dựng gia đình văn hóa đảm bảo theo quy định. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các điển hình tiến tiến trong phong trào xây dựng gia đình văn hoá tiêu biểu.

 

(Đồng chí Hoàng Thị Đôi – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị)

Tại hội nghị các đại biểu được nghe 6 báo cáo tham luận của các hộ gia đình văn hoá tiêu biểu trong phong trào xây dựng Gia đình văn hóa.

 

 (Đồng chí Nguyễn Đình Ngưu – Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Mã tặng giấy khen cho các hộ gia đình văn hoá tiêu biểu tại hội nghị)

Nhằm ghi nhận những thành tích của các tập thể, cá nhân, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 11 bản đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liên tục giai đoạn 2013 – 2015; tặng giấy khen 100 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc 5 năm giai đoạn 2010 – 2015 và chuyển trao Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La cho 02 tập thể, 01 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011 – 2015./.

Thực hiện: Phòng VH – TT huyện Sông Mã