Trang chủ > Quy hoạch - Kế hoạch, Đầu tư

Thông báo công khai đấu giá Quyền sử dụng 10 thửa đất tại bản Tân Lập, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã

( 01-10-2018 03:09:00  )
 

Thông báo công khai đấu giá Quyền sử dụng 10 thửa đất tại bản Tân Lập, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã