Trang chủ > Quy hoạch - Kế hoạch, Đầu tư

QĐ ban hành Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

( 08-08-2018 09:05:00  )
 

Ngày 07/08/2018, UBDN tỉnh Sơn la đã ban hành Quyết định số 1932/QĐ-UBND về ban hành Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

Xem chi tiết tại đây: