Trang chủ > Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại

Tư lệnh Quân khu 2 làm việc tại huyện Sông Mã

( 09-03-2018 04:19:00  )
 
Ngày 7/3, đồng chí Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2 cùng Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã có cuộc làm việc với huyện Sông Mã về kết quả triển khai nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2018.

Tư lệnh Quân khu 2 làm việc với Thường trực huyện ủy Sông Mã. 

 

Cùng dự làm việc có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh uỷ; các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Sông Mã.

Trong năm 2017 và 2 tháng đầu năm 2018, Sông Mã đã chỉ đạo Ban CHQS các cấp xây dựng và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Phối hợp với các lực lượng vũ trang trên địa bàn tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc giới; giao cho nhân dân các xã, bản giáp biên giới tự quản đường biên, mốc giới. Duy trì công tác giao ban, trao đổi nắm tình hình với huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào).

Trong năm 2018, Sông Mã tiếp tục thực hiện hiệu quả các mặt công tác về quốc phòng, quân sự địa phương; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn biểu dương thành tích lực lượng vũ trang huyện Sông Mã đã đạt được. Đồng chí yêu cầu huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước, phòng chống âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; thực hiện tốt chủ trương làm nhà ở cho người có công; quan tâm công tác quốc phòng, quân sự địa phương; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... 

Theo baosonla.org.vn