Trang chủ > Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại

Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Huổi Một, Pú Bẩu năm 2017

( 22-08-2017 06:26:00  )
 
Ngày 21/8/2017, Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện Sông Mã đã tổ chức chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Huổi Một, Pú Bẩu năm 2017. Dự và chỉ đạo có đồng chí Vi Đức Thọ - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Thi Yến - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện; các đồng chí UVBTV Huyện ủy, thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập; lãnh đạo công an huyện; cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện; đại biểu các xã, thị trấn.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Huổi Một, Pú Bẩu năm 2017 được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Chuyển xã vào các trạng thái, tình trạng Quốc phòng an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu với 4 nội dung huấn luyện; Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ, trong giai đoạn  này  đã diễn ra 2 hội nghị thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ điều chỉnh, ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu phòng thủ và hội nghị UBND xã giao nhiệm vụ tổ chức hiệp đồng bảo đảm chiến đấu phòng thủ; Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ, hành động của lực lượng vũ trang xã Huổi Một thực hành đánh trả địch tập kích hoả lực đường không vào địa bàn xã.

 

Thông qua đợt diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực, lãnh chỉ đạo, điều hành của Cấp uỷ, Chính quyền cơ sở, sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể của 2 xã trong việc vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào các tình huống khẩn cấp của địa phương. Đồng thời, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và phát huy sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang và toàn dân trong việc chủ động phòng ngừa, làm thất bại âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc địa bàn. Qua đợt diễn tập còn giúp 2 xã điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện kế hoạch chiến đấu phòng thủ, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình hiện nay.

Nhờ làm tốt các khâu chuẩn bị, cuộc diễn tập chiến đấu phòng xã Huổi Một, Pú Bẩu đã diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo đúng thời gian, đủ quân số, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Cuộc diễn tập được Ban chỉ đạo đánh giá đạt loại giỏi./.

                             T/h: Ánh Nguyệt – Đài TTTH Sông Mã