Trang chủ > Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại

DIỄN TẬP CHIẾN ĐẤU PHÒNG THỦ XÃ CHIỀNG CANG, CHIỀNG SƠ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

( 09-10-2017 09:33:00  )
 
Nhằm không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, luyện tập, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm phòng chống có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị ngay từ cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang huyện Sông Mã. 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện uỷ huyện Sông Mã về lãnh đạo nhiệm vụ công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2017.

Sau một thời gian chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, ngày 7.10.2017, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Sông Mã tổ chức Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Chiềng Cang, Chiềng Sơ năm 2017.

(Văn nghệ chào mừng diễn tập chiến đấu phòng thủ Chiềng Cang, Chiềng Sơ)

 Cuộc diễn tập lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đó là: Nâng cao nhận thức về đường lối quan điểm của Đảng về Quốc phòng - Quân sự, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ Đảng, chính quyền và vai trò công tác tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và các ban, ngành của địa phương trong tổ chức lực lượng sẵn sàng chiến đấu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở đặc biệt là quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị diễn tập chiến đấu phòng thủ của UBND huyện. Thông qua diễn tập giúp các ban, ngành, đoàn thể nắm vững phương châm nhiệm vụ, các biện pháp xử trí có hiệu quả khi có tình huống xảy ra. Đồng thời bổ sung hoàn thiện các phương án, kế hoạch chiến đấu để làm tài liệu tuyên truyền và triển khai các cuộc diễn tập tiếp theo góp phần xây dựng địa bàn xã trong khu vực phòng thủ của huyện ngày càng hoàn thiện và vững chắc. Nâng cao ý thức Quốc phòng toàn dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và nhân dân.

Hai xã Chiềng Cang, Chiềng Sơ đã luyện tập nghiêm túc các nội dung phần cơ chế, luyện tập đảm bảo an toàn tuyệt đối phần thực binh. Kết thúc diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập huyện chấm điểm, đánh giá kết quả đạt loại Giỏi.

(Đồng chí Lê Thị Yến - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện bế mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ Chiềng Cang, Chiềng Sơ.)

Bế mạc cuộc diễn tập, đồng chí Lê Thị Yến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:  

Cấp uỷ Đảng, chính quyền, các đoàn thể xã Chiềng Cang, Chiềng Sơ, BCH Quân sự, Công an huyện phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục kịp thời những thiếu sót. Kịp thời bổ sung hoàn chỉnh văn kiện, các kế hoạch, phương án chiến đấu phù hợp; tiếp tục nâng cao kiến thức Quốc phòng - An ninh, xử trí tốt mọi tình huống xảy ra trong thực tế bảo đảm giữ vững ổn định về an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cấp uỷ Đảng, chính quyền các xã, Thị trấn rút kinh nghiệm qua cuộc diễn tập để tổ chức diễn tập, luyện tập các phương án chiến đấu của xã mình trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn.

Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện cần nâng cao ý thức trách nhiệm, chỉ đạo sâu sát tới cơ sở, chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền địa phương luyện tập, diễn tập đáp ứng yêu cầu khi tác chiến xảy ra./.                                                                 

             T/h: Ban Tuyên giáo