Trang chủ > Nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới Sông Mã – Một năm nhìn lại

( 16-01-2018 09:24:00  )
 
Năm 2017, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Sông Mã tiếp tục nhận được sự quan tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền các cấp và toàn thể nhân dân trên địa bàn. Đến nay, huyện Sông Mã đã có 1 xã Chiềng Khương đạt chuẩn nông thôn mới, xã Chiềng Sơ đạt 11 tiêu chí và 16 xã còn lại đã đạt từ 5 - 9 tiêu chí. 

Đến Sông Mã hôm nay ta có thể cảm nhân được phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới diễn ra khá sôi nổi và rộng khắp, thu hút sự tham gia của cả cộng đồng, huy động được các nguồn lực trong nhân dân, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Một trong những phong trào thu hút được đông đảo nhân dân trên địa bàn tham gia hưởng ứng, thực hiện hiệu quả đó là công tác xây dựng đường giao thông nông thôn. Nhờ có sự tuyên truyền kịp thời đúng đắn, với những phương pháp triển khai hiệu quả của từng địa phương mà những tuyến đường bê tông trên địa bàn huyện càng ngày nhiều. Những con đường được xây dựng là nhờ quyết sách đúng đắn của Đảng cộng với sự đồng thuận của toàn thể nhân dân. Chỉ tính riêng năm 2017, tiếp tục xây dựng các công trình đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết 115 của HĐND tỉnh Sơn La, huyện đã duyệt 26 tuyến với tổng chiều dài trên 9 km. Hiện đã thi công xong 25 tuyến với tổng chiều dài 8,3 km với tổng kinh phí 7 tỷ 691 triệu đồng. Trong đó nhà nước hộ trợ 2 tỷ 737 triệu đồng, nhân dân đóng góp 4 tỷ 954 triệu đồng. Những tuyến đường được giải bê tông sáng láng, nhẵn mịn tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại trong cả mùa mưa và mùa khô đó là những hình ảnh mà mỗi chúng ta dễ dàng bắt gặp khi đến thăm các bản thuộc xã Chiềng Khương, Chiềng Khoong, Nà Nghịu, Chiềng Sơ. Anh Vì Văn Doãn – người dân bản Mâm xã Chiềng Sơ cho biết: “ Trước kia đường đi lại ở bản Mâm rất khó khăn, lầy lội, nhưng năm nay được nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân đóng góp thêm tiền và công lao động  làm được hơn 400m đường bê tông. Đến nay người dân đi lại rất thuận tiện không còn lo lúc trời mưa nữa. Mong thời gian tới nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng những tuyến đường còn lại để nhân dân chúng tôi đỡ vất vả.”

(Đoạn đường nông thôn mới xã Chiềng Sơ)

Chiềng Sơ là xã tiếp theo được huyện Sông Mã tập chung các nguồn lực để xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2017, xã đã triển khai làm được 3 tuyến đường bê tông nội bản theo Nghị quyết 115 HĐND tỉnh chiều dài 1,181 km. Với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Trong đó: Nhà nước hỗ trợ 4 trăm triệu đồng, nhân dân đóng góp gần 6 trăm triệu đồng. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, văn hoá, giáo dục tiếp tục được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 37%, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đến nay, xã Chiềng Sơ đã đạt 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn, huyện quan tâm đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo. Thực hiện chủ trương của tỉnh, huyện về chuyển đổi diện tích trồng cây lương thực kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn khoa học - kỹ thuật, cung cấp cây giống cho nhân dân. Từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới huyện đã tiến hành giao gần 9 nghìn cây giống xoài ghép, gần 25 nghìn cây nhãn giống, 1.760 cây chanh leo giống cho nhân dân 10 xã: Mường Hung, Mường Cai, Nà Nghịu, Bó Sinh, Pú Bẩu, Chiềng En, Bó Sinh, Nà Nghịu, Nậm Ty, Yên Hưng để nhân dân phát triển sản xuất. Qua đó đã giúp cho nhiều hộ nông dân tìm được hướng phát triển kinh tế mới đạt hiệu quả cao, từng bước xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu.

Ngoài ra, huyện đã huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, có hiệu quả các tiêu chí: Thủy lợi, điện, trường học, bưu điện, cơ sở vật chất văn hóa, y tế, văn hóa, môi trường, xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, an ninh trật tự xã hội.  Năm 2017, nền kinh tế huyện vẫn duy trì mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 900 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 17 triệu đồng. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, 78% dân số được dùng nước hợp vệ sinh, 92% hộ được xem truyền hình, 100% hộ được nghe đài TNVN. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 51%, toàn huyện có 22 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 38,83%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố và giữ vững, khu vực phòng thủ huyện được xây dựng ngày càng vững chắc. Quan hệ hữu nghị hợp tác với huyện Mường Ét nước CHDCND Lào được củng cố và thắt chặt.

Tin tưởng rằng với những quyết sách đúng đắn của Đảng bộ huyện cộng với sự chung sức, đồng lòng của nhân dân. Huyện Sông Mã sẽ thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, làm thay đổi diện mạo của một huyện biên giới./.

                                                                                Ngô Hà