Trang chủ > Nông thôn mới

Sông Mã chú trọng phát triển đường giao thông nông thôn

( 19-08-2016 04:43:00  )
 
Đến huyện Sông Mã hôm nay dễ dàng nhận thấy diện mạo mới của các xã, bản với những con đường đổ bê tông bằng phẳng, rộng rãi thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Có được kết quả đó là nhờ cấp uỷ chính quyền huyện Sông Mã đã huy động mọi nguồn lực tập trung phát triển đường giao thông nông thôn, đặc biệt là sự tham gia đóng góp tích cực của nhân dân.

(Đường giao thông nông thôn xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La)

 Hiện nay huyện Sông Mã có 15 tuyến đường với tổng chiều dài 267 km, đường xã có 164 tuyến với chiều dài 825,8km, 14/19 xã đã có đường ô tô đi lại được 4 mùa đến trung tâm xã. Để mở hướng thoát nghèo cho bà con vùng khó khăn, chủ trương của huyện Sông Mã là tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu, trong đó giao thông nông thôn được ưu tiên hàng đầu và được xác định là giải pháp thiết thực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Huyện đã tận dụng hiệu quả mọi nguồn vốn, phân bổ đồng đều, từng bước đầu tư vào các xã vùng sâu, có vị trí khu vực khó khăn, trong đó chú trọng phát huy nội lực, nêu cao vai trò chủ thể của người dân, tạo nên phong trào phát triển đường giao thông nông thôn rộng khắp trên toàn huyện.

Với phương châm công khai, minh bạch: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, phân cấp giao quyền cho xã làm chủ đầu tư, nguồn vốn đầu tư đã nhanh chóng phát huy hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện nhanh nhất cho bà con được hưởng lợi, đem lại những đổi thay tích cực cho nông thôn trên địa bàn huyện Sông Mã. Huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về chủ trương chính sách của Nhà nước và của tỉnh về làm đường giao thông với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, được nhân dân đồng tình ủng hộ, tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, cây cối; đóng góp cát, sỏi và ngày công lao động để tổ chức thi công.

 Để tiêu chí làm đường giao thông nông thôn hoàn thành theo kế hoạch, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, các xã, thị trấn chọn các tuyến đường trọng điểm dễ làm, những bản có điều kiện thuận lợi triển khai thí điểm, từ đó nhân rộng ra các xã, thị trấn trong huyện. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào làm đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết 40, 41 và 63 của HĐND tỉnh. Vận động sự ủng hộ, đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và lồng ghép các nguồn vốn khác của Nhà nước trong thực hiện, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

Sau 5 năm triển khai thực hiện. Đến nay huyện Sông Mã đã bê tông và nhựa hoá được 65 km đường liên xã và 144 tuyến đường nội bản, với tổng chiều dài hơn 36 km được bê tông hóa. Tổng nguồn vốn đầu tư 28,75 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn nhà nước 12,59 tỷ đồng, nhân dân hiến hơn 21.000m2 đất để xây dựng các công trình công cộng, chặt hạ 870 cây ăn quả lâu năm và đóng góp bằng vật liệu, ngày công được hơn 16 tỷ đồng. Ngoài ra, cùng với công tác xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông nông thôn hàng năm, huyện đã cấp gần 900 triệu đồng từ nguồn ngân sách của huyện để thường xuyên duy tu, bảo trì các tuyến đường do huyện quản lý.

Có được những kết quả trên là do sự lãnh đạo, chủ trương đúng đắn của Nhà nước cùng với sự nỗ lực, đoàn kết của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng thuận của người dân. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nông thôn mới huyện Sông Mã ngày một khởi sắc./.  

Thực hiện: Đài TT-TH Sông Mã