Trang chủ > Nông thôn mới

Họp BCĐ xây dựng nông thôn mới huyện 9 tháng đầu năm 2016

( 14-10-2016 01:58:00  )
 
Ngày 03/10/2016, BCĐ xây dựng nông thôn mới huyện đã tổ chức họp để đánh giá kết quả triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2016, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Lê Thị Yến - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ chủ trì cuộc họp.

(Đồng chí Lê Thị Yến - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ phát biểu tại cuộc họp)

Trong 9 tháng đầu năm 2016, BCĐ xây dựng nông thôn mới huyện đã tích cực tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, nhân dân đã tích cực chủ động tham gia thực hiện chương trình. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, toàn huyện đã bê tông hóa được 173 tuyến với tổng chiều dài 58 km với tổng kinh phí 50.035 triệu đồng trong đó nhà nước hỗ trợ 18.458 triệu đồng, nhân dân đóng góp 31.578 triệu đồng. Sửa chữa nâng cấp 26 công trình thủy lợi, xây dựng mới 2 trụ sở làm việc, cấp điện cho 1.630 hộ, đã có 22.635 hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 81.19 %. Xây dựng mới 5 phòng học, 15 phòng ở bán trú cho học sinh, đang thi công 01 trạm y tế xã và 01 công trình nước sinh hoạt, hỗ trợ cho 154 hộ làm nhà ở. Bên cạnh đó UBND huyện đã chỉ đạo các cấp các ngành đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân, hướng dẫn cho nhân dân ghép cải tạo vườn tạp được 1.170 ha, trồng mới gần 100 ha cây ăn quả các loại.  Kết quả đến nay huyện có 1 xã  (Chiềng Khương) đạt 15 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 10 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí, 7 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Cuộc họp đã triển khai kế hoạch rà soát đánh giá mức độ đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Chiềng Khương và phân công các thành viên BCĐ xây dựng nông thôn mới huyện phụ trách các bản tại xã điểm Chiềng Khương để lãnh đạo chỉ đạo triển khai tiến độ xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các thành viên BCĐ, UBND các xã tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra, khắc phục những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện, tăng cuờng tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở, xây dựng cơ sở hạ tầng, quan tâm thực hiện các tiêu chí như làm đuờng giao thông nông thôn, tiêu chí môi trường, nâng cao thu nhập cho người dân…/.

                                                Thực hiện: Ánh Nguyệt – Đài TTTH Sông Mã