Trang chủ > Nông thôn mới

Họp Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới

( 13-07-2017 05:25:00  )
 
Ngày 10/7/2017, Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Sông Mã đã tổ chức họp. Đồng chí Vi Đức Thọ - Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ, Trưởng BCĐ chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tính đến nay, huyện Sông Mã có xã Chiềng Khương đạt 19/19 tiêu chí, 2 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí, 15 xã  đạt từ 5 – 9 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Số tiêu chí đạt bình quân 8,2 tiêu chí/xã tăng 1,9 tiêu chí so với năm 2016. Cuộc họp cũng đã thông qua dự thảo báo cáo tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn và tổ chức lễ công bố xã Chiềng Khương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Huyện đã ban hành các Quyết định và chỉ đạo văn phòng điều phối thường xuyên phối hợp với xã và các cơ quan, đơn vị thành viên BCĐ kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc thực hiện các tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ thủ tục để đề nghị tỉnh công nhận, chỉ đạo Đài TT TH huyện xây dựng phóng sự “Chiềng Khương xây dựng nông thôn mới”.

Cuộc họp cũng giành nhiều thời gian để đại biểu thảo luận và báo cáo thêm những khó khăn vướng mắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Huyện uỷ - Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu các thành viên BCĐ, các xã cần tập trung huy động mọi nguồn lực triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tăng cường công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện nâng cao nhận thức và tham gia xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu bình quân đạt trên 9 tiêu chí/xã, dự kiến các tiêu chí sẽ hoàn thành trong năm 2017 là quy hoạch, thông tin và truyền thông, lao động có việc làm. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức thành công lễ đón nhận xã Chiềng Khương đạt chuẩn nông thôn mới./.

T/h: Ánh Nguyệt – Đài TTTH Sông Mã