Trang chủ > Nông thôn mới

Chiềng Sơ tập trung xây dựng nông thôn mới

( 01-02-2018 03:19:00  )
 
Với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân trong xã, Chiềng Sơ (Sông Mã) trong xây dựng nông thôn mới, hoàn thành 11/19 tiêu chí, tạo ra diện mạo mới cho xã.

 

 

Hệ thống thủy lợi nội đồng của xã Chiềng Sơ (Sông Mã) được xây kiên cố.

 

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, Đảng bộ xã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới; quán triệt, phổ biến rộng rãi trong  các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong xã; tổ chức ký cam kết tới từng bản, từng hộ dân, các tổ chức đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân... về thực hiện chương trình xây dựng NTM; mọi ý kiến đóng góp của nhân dân về xây dựng NTM đều được bàn bạc, thảo luận, thống nhất trong các cuộc họp của xã, của bản, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao. Từ thay đổi nhận thức, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền của, công sức xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa; 100% các điểm triển khai xây dựng các công trình, nhân dân đều tự giác giải phóng mặt bằng, ủng hộ vật liệu, ngày công lao động...

Trao đổi về công tác xây dựng NTM, ông Tòng Văn Công, Chủ tịch UBND xã nói: Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, xã đã huy động tối đa các nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện các tiêu chí xây dựng  NTM. Bên cạnh đó, xã tập trung gieo trồng gần 2.000 ha cây lương thực có hạt, sản lượng hơn 6.500 tấn/năm; chăn nuôi gần 12.000 con gia súc, hơn 34.000 con gia cầm; bảo vệ và khoanh nuôi 1.400 ha rừng tự nhiên, chăm sóc 327 ha rừng trồng dự án 661, bảo đảm thu nhập bình quân trên 15 triệu đồng/người/năm... Về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cùng với sự đầu tư từ các chương trình, dự án, xã đã huy động nhân dân đóng góp trên 1,6 tỷ đồng, hiến gần 3.500 m2 đất, hơn 3.000 ngày công làm 11 tuyến đường bê tông nội bản dài 3,53 km tại 9 bản, xây dựng 5 nhà văn hóa bản, cùng nhiều công trình thiết yếu khác. Đến nay, Chiềng Sơ có 14 km đường liên bản, liên xã được bê tông hóa; 19 phai (13 phai kiên cố), 13 kênh mương dài gần 20 km được cứng hóa đảm bảo nước tưới tiêu gần 200 ha lúa 2 vụ; 6 tuyến đường giao thông liên bản còn lại đang được thi công dài 5 km.

Mặt khác, xã cũng đặc biệt quan tâm ưu tiên nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH đối với những hộ có sức lao động, có điều kiện để đầu tư phát triển sản xuất; chú trọng khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng; dệt vải thổ cẩm; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cao vào sản xuất phù hợp với thực tế của địa phương như cải tạo đất đai đầu tư trồng cây ăn quả, chiết ghép nhãn, trồng cà phê, nuôi ong, nuôi trâu, bò, dê... Theo thống kê, năm 2017, xã canh tác gần 240 ha lúa, năng suất gần 6 tấn/ha, sắn khoảng 12 tấn/ha, nhãn 450 ha, tổng giá trị sản xuất toàn xã đạt gần 130 tỷ đồng. Riêng thu từ nhãn 70 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 15,5%, thu nhập bình quân trên 15 triệu đồng/người/năm, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 29% (theo đa chiều).

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và đồng bộ của cấp ủy, chính quyền từ xã đến bản, sự tham gia nhiệt tình của người dân. Hiện nay, trên 90% số hộ trong xã được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, hơn 95% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia... Chiềng Sơ đang tiếp tục khai thác triệt để các tiềm năng, thế mạnh và tăng cường xã hội hóa trong xây dựng NTM; xây dựng mô hình sản xuất gắn với quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa phù hợp... quyết tâm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch.

Theo baosonla.org.vn