Trang chủ > Nông thôn mới

Chiềng Sơ phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

( 25-06-2018 07:43:00  )
 
Thời gian qua, xã Chiềng Sơ (Sông Mã) đã huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tập trung xây dựng nông thôn mới, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, phấn đấu năm 2019, xã đạt chuẩn nông thôn mới.

   

Trụ sở UBND xã Chiềng Sơ (Sông Mã) được đầu tư xây dựng khang trang.

 

Đảng bộ, chính quyền xã đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch và triển khai phát động đến các bản, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn; tổ chức ký cam kết đến từng bản quyết tâm thực hiện chương trình xây dựng NTM theo đúng kế hoạch. Đồng thời, giao nhiệm vụ tuyên truyền, vận động cho Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, lồng ghép công tác tuyên truyền vào các hội nghị của xã, bản về các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới... tạo sự đồng thuận, nhất trí cao của nhân dân trong xã. Huy động, lồng ghép các nguồn vốn, các chương trình, dự án tập trung phát triển sản xuất và đầu tư kết cấu hạ tầng; chỉ đạo xây dựng và thực hiện các mô hình sản xuất hiệu quả; chú trọng thu hút doanh nghiệp đầu tư, tạo việc làm cho người dân, từng bước nâng cao mức sống, thu nhập cho nông dân.

Với cách làm này, trong những năm qua, xã đã vận động nhân dân tích cực hiến đất, góp ngày công hoàn thành nhiều hạng mục công trình, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, làm thay đổi diện mạo nông thôn. Theo thống kê, cùng với sự đầu tư từ các chương trình, dự án, xã đã huy động nhân dân đóng góp trên 1,6 tỷ đồng, hiến gần 3.500 m2 đất, hơn 3.000 ngày công làm 11 tuyến đường bê tông nội bản dài 3,53 km tại 9 bản, xây dựng 24 nhà văn hóa bản, cùng nhiều công trình thiết yếu khác. Hiện, Chiềng Sơ có gần 20 km đường liên bản, liên xã được bê tông hóa; 19 phai (13 phai kiên cố), 13 kênh mương dài gần 20 km được cứng hóa đảm bảo nước tưới tiêu cho gần 200 ha lúa 2 vụ; canh tác 240 ha lúa, năng suất gần 6 tấn/ha, sắn khoảng 12 tấn/ha, 450 ha nhãn, tổng giá trị sản xuất toàn xã đạt gần 130 tỷ đồng. Riêng thu từ nhãn 70 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 15,5%, thu nhập bình quân trên 15 triệu đồng/người/năm, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 29% (theo đa chiều), xã đạt 14 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hiện, Chiềng Sơ còn 5 tiêu chí gồm: Đường giao thông nông thôn, văn hóa, môi trường, hộ nghèo, thu nhập. Để quyết tâm đạt các tiêu chí này, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể cho từng tiêu chí và đề ra biện pháp thực hiện. Trong đó, khai thác tối đa các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, sự ủng hộ của các doanh nghiệp trên địa bàn và huy động người dân tham gia. Mặt khác, xã cũng đặc biệt quan tâm ưu tiên nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH đối với những hộ có điều kiện phát triển, sản xuất chăn nuôi; chú trọng khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng; nghề truyền thống, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cao vào sản xuất phù hợp với thực tế của địa phương như cải tạo đất đai, vườn cây ăn quả, chiết ghép nhãn, trồng cà phê, nuôi ong, nuôi trâu, bò, dê...
 
Với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Chiềng Sơ đang quyết tâm và nỗ lực hoàn thành các tiêu chí còn lại, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt được, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới đúng kế hoạch của huyện đã đề ra.

 Theo baosonla.org.vn