Trang chủ > Người dân

Huyện Sông Mã làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

( 11-03-2016 11:06:00  )
 
Trong thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND huyện Sông Mã và các ngành, các xã được chỉ đạo, tổ chức thực hiện đúng các quy định

Phòng tiếp công dân của huyện được duy trì đều theo lịch đã niêm yết, thông báo. Trong 10 tháng đầu năm 2014, UBND huyện Sông Mã đã tiếp nhận 68 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị. Nội dung chủ yếu Công dân đến phản ánh: Chủ yếu về các lĩnh vực như: Chính sách bồi thường, hỗ trợ, giải quyết đất đai tái định cư đối với hộ dân sở tại; tiến độ xây dựng công trình trên điểm tái định cư; tình hình trật tự ở địa phương; phản ánh, tố giác tội phạm; phản ánh việc thi hành công vụ của cán bộ công chức tại một số ngành có hành vi sai trái pháp luật; các chế độ liên quan chính sách xã hội, chế độ hộ nghèo; tranh chấp đất đai; mâu thuẫn mất đoàn kết giữa các hộ gia đình.

Về xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo phòng tiếp dân của UBND huyện đã tiếp nhận: 77 đơn thư của công dân. Trong đó có 45 đơn đề nghị và kiến nghị, 19 đơn tố cáo và 13 đơn khiếu nại, các loại đơn đã được phân loại, xử lý chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Nội dung phản ánh về các lĩnh vực: Tranh chấp đất đai, đề nghị được hưởng chế độ đền bù giải phóng mặt bằng; việc khai thác vận hành công trình thuỷ điện ảnh hưởng đến sản xuất và chăn nuôi; thanh toán tiền chăm sóc bảo vệ rừng; đề nghị được nhận hỗ trợ đói giáp hạt; quản lý cấp quuyền sử dụng đất; đề nghị đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; về an ninh trật tự xã hội, các nội dung đơn đề nghị, kiến nghị nêu trên UBND huyện chuyển giao các cơ quan chức năng giải quyết theo đúng thẩm quyền.