Trang chủ > Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân

Thông báo v.v công khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo KHSD đất năm 2019 huyện Sông Mã.

( 19-09-2018 10:48:00  )
 

Thông báo v.v công khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo KHSD đất năm 2019 huyện Sông Mã.