Trang chủ > Kinh tế - Chính trị

VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ TỔ CHỨC CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ

( 16-11-2016 02:34:00  )
 
Ngày 14.11.2016, Văn phòng Huyện uỷ huyện Sông Mã tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Đôi - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc cho Huyện uỷ; các đồng chí lãnh đạo và cán bộ Văn phòng Huyện uỷ.

Theo Quyết định của Huyện ủy, đồng chí Bùi Thị Hồng - Chuyên viên Văn phòng Huyện uỷ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ kể từ ngày 15.11.2016.

Văn phòng Huyện uỷ là cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực huyện uỷ trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện uỷ. Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Huyện uỷ và bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động của Huyện uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực huyện uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Thị Đôi - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã chúc mừng và đề nghị đồng chí Bùi Thị Hồng trên cương vị công tác mới tiếp tục rèn luyện, trau dồi, nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

(Đồng chí Hoàng Thị Đôi Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao Quyết định cho đồng chí Bùi Thị Hồng)

Thực hiện: Ban Tuyên giáo huyện ủy