Trang chủ > Kinh tế - Chính trị

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai công tác tháng 9 năm 2018

( 27-08-2018 08:51:00  )
 

Trong tháng 8, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tham mưu cho Thường trực huyện ủy phối hợp với Trường chính trị tỉnh tổ chức Bế giảng, trao bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận cho 69 học viên. Tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho 59 học viên lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa 30. Mở 04 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng đối tượng 4 với 918 học viên. Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Sơn La tiếp tục tổ chức giảng dạy lớp Trung cấp LLCT khóa IX.4. Phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện rà soát danh sách lớp bồi dưỡng, cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4, chuẩn bị cho việc mở lớp vào tháng 9.2018.

(Toàn cảnh lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4)

 

Theo Kế hoạch, tháng 9 năm 2018, Trung tâm sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 4, 01 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Cựu chiến binh./.

                                             T/h: Nguyễn Bình - Ban Tuyên giáo huyện