Trang chủ > Kinh tế - Chính trị

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tập trung thực hiện nhiệm vụ tháng 6 năm 2018

( 25-06-2018 10:25:00  )
 
Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ huyện ủy, tháng 6 năm 2018, Trung tâm đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn huyện theo Kế hoạch 138-KH/HU ngày 22.12.2018 của Ban Thường vụ huyện ủy.

(Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa IX.4)

 

Trong tháng, Trung tâm đã tham mưu cho cấp ủy huyện phối hợp với Trường chính trị tỉnh tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo cho lớp Trung cấp LLCT - HC  huyện Sông Mã khóa IX.4; tổ chức an toàn, kết quả đợt đi thực tế cho lớp Trung cấp LLCT - HC  huyện Sông Mã khóa XIII.11; Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa 29 với 60 học viên (ngày 18.6); Phối hợp với Ban chỉ huyên quân sự huyện chuẩn bị các điều kiện mở 10 lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 4 với 800 học viên, dự kiến hoàn thành trong tháng 7 năm 2018.

Từ ngày 11 đến ngày 15.6.2018, hai đồng chí giảng viên của Trung tâm được Ban Thường vụ huyện ủy cử  tham dự Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018 đã tham gia và đều đạt danh hiệu Giảng viên Lý luận chính trị Giỏi.

Được sự quan tâm đầu tư của UBND tỉnh Sơn La, năm 2018 Trung tâm được đầu tư xây dựng mới cơ sở vật chất. Để đảm bảo mặt bằng cho việc thi công, với sự giúp đỡ của Công an huyện, Thị trấn Sông Mã, phòng GD&ĐT, Văn phòng huyện ủy, đến ngày 15.6.2018, Trung tâm đã hoàn thành việc chuyển trụ sở làm việc đến Trung tâm Văn hóa&Thể thao huyện, đảm bảo đủ điều kiện mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại hội trường Thị trấn và hội trường phòng GD&ĐT huyện. Sáng ngày 22.6.2018, dự án đã bắt đầu khởi công xây dựng, dự kiến thời gian thi công trong 12 tháng.

Mặc dù có những khó khăn khi thay đổi địa điểm làm việc và địa điểm mở lớp song Trung tâm đang duy trì nghiêm công tác quản lý các lớp học, tổ chức có hiệu quả các hoạt động của các lớp, tham gia đầy đủ các hoạt động cấp ủy, chính quyền huyện./. 

                    T/h:Nguyễn Thị Bình-Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm BDCT