Trang chủ > Kinh tế - Chính trị

Sông Mã: Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục tăng

( 28-01-2019 01:53:00  )
 
Năm 2018, các nhà máy thủy điện, Chi nhánh nước và các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Sông Mã đã tăng cường đầu tư, nâng cấp thiết bị, mở rộng sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng sản phẩm.

 

Sản xuất gạch tuynel ở Nhà máy gạch tuynel Sông Mã.

 

Nhờ vậy, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tiếp tục phát triển. Trong năm, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu ước đạt như: Điện phát ra của các nhà máy điện 119,8 triệu Kw/h, đạt 122,3% kế hoạch, tăng 34,9% so với năm 2017; điện thương phẩm 37,8 triệu Kw/h, đạt 106,5% kế hoạch, tăng 8,3% so với năm 2017; nước máy thương phẩm đạt gần 500 triệu m3; gạch đất nung 27,21 triệu viên, đạt 120,4% kế hoạch năm, tăng 18,8% so với năm 2017.

Theo baosonla.org.vn