Trang chủ > Kinh tế - Chính trị

Sông Mã: Công bố thành lập Liên hiệp HTX phát triển cây ăn quả

( 06-04-2018 03:29:00  )
 
Ngày 5/4, UBND huyện Sông Mã đã tổ chức Hội nghị công bố thành lập Liên hiệp HTX phát triển cây ăn quả Sông Mã. Tới dự có đại diện lãnh đạo các Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh HTX tỉnh và đại diện 24 HTX trồng cây ăn quả trên địa bàn huyện.

 

 Hội nghị công bố thành lập Liên hiệp HTX phát triển cây ăn quả huyện Sông Mã.
 

Tính đến hết năm 2017, huyện Sông Mã có 34 HTX (24 HTX nông nghiệp, 10 HTX phi nông nghiệp), với 312 lao động; doanh thu ước đạt 700 triệu đồng/HTX/năm, lãi bình quân ước đạt 350 triệu đồng/HTX/năm. Việc liên kết các HTX sản xuất quả tại huyện Sông Mã thành Liên hiệp HTX phát triển cây ăn quả nhằm thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản xuất kinh doanh sản phẩm chất lượng cao, giá thành hạ, đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho thành viên các HTX.

 Theo baosonla.org.vn