Trang chủ > Kinh tế - Chính trị

Sông Mã: Cấp bổ sung 22.061 cây giống

( 23-07-2018 11:12:00  )
 
UBND huyện Sông Mã vừa cấp bổ sung 22.061 cây giống (15.822 cây nhãn, 6.239 cây xoài) cho các xã Mường Hung, Chiềng Khoong, Chiềng Khương, Mường Cai, Nà Nghịu và Huổi Một, trồng thay thế số cây bị chết hàng loạt hồi tháng 7/2017. Đây là những xã được hỗ trợ theo Quyết định số 1925 của UBND tỉnh về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

  

Người dân xã Chiềng Khoong (Sông Mã) nhận cây giống cấp bổ sung đợt 2

của Dự án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

 

Sau khi Báo Sơn La phản ánh tình trạng cây giống chết hàng loạt ở xã Mường Hung, các cơ quan liên quan của tỉnh và huyện Sông Mã đã rà soát, xác minh tìm nguyên nhân cây giống chết và nghiêm túc tiến hành cấp bổ sung đợt 1 vào ngày 21/5 và đợt 2 là ngày 19/7.

Trong các đợt cấp bổ sung, huyện đã rà soát kỹ chất lượng cây giống trước khi bàn giao. Đồng thời, cử cán bộ phối hợp với nhà cung ứng giống hướng dẫn bà con chăm sóc cây giống đúng kỹ thuật, nhằm đảm bảo cây phát triển tốt.

 Theo baosonla.org.vn