Trang chủ > Kinh tế - Chính trị

Những kết quả nổi bật của Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2012 – 2017

( 25-05-2018 05:06:00  )
 
Nhiệm kỳ qua, cùng với những thành tựu to lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng bộ và nhân dân huyện Sông Mã, công tác Hội và phong trào nông dân huyện đã có những bước phát triển mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khẳng định vai trò định hướng, dẫn dắt và tổ chức phong trào hành động cách mạng của tổ chức Hội Nông dân. Nhiều hoạt động và phong trào thi đua thiết thực hướng về cơ sở đã tạo dấu ấn đậm nét với nhân dân và tạo niềm tin với cấp ủy Đảng, chính quyền, góp phần tích cực đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện nhà ngày càng phát triển toàn diện và bền vững.

Trong nhiệm kì qua, công tác Hội và phong trào nông dân huyện Sông Mã tiếp tục được duy trì và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hội đã bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh hội, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban chấp hành Hội nông dân huyện chỉ đạo cấp cơ sở thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị của đảng bộ, HĐND và những chủ trương của TW hội, tỉnh hội đến toàn thể cán bộ hội viên nông dân. Trong 5 năm Hội nông dân các cấp trong huyện đã tổ chức được 2.697 buổi tuyên truyền, thu hút được trên 165.000 người tham gia, hoạt động kỉ niệm các ngày lễ lớn đã vận động được trên 7.500 hội viên tham gia mít tinh, diễu hành, toạ đàm. Tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu về công tác phòng chống ma tuý, hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ Hội cơ sở giỏi, nhà nông đua tài, nhãn ngon an toàn…

Xác định được tầm quan trọng của công tác xây dựng củng cố tổ chức hội, các cấp Hội đã chú trọng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nội dung sinh hoạt theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với lợi ích của hội viên và nông dân, nâng cao chất lượng hội viên, phát triển hội viên mới. Xây dựng tổ chức Hội không ngừng lớn mạnh từ huyện tới cơ sở, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kì đã kết nạp mới được 2.507 hội viên đưa tổng số hội viên toàn huyện lên 16.751 hội viên chiếm tỷ lệ 72,6% so với hộ nông nghiệp. Toàn huyện hiện có 19 cơ sở hội 470 chi hội, đã có 480 cán bộ hội các cấp được đào tạo bồi dưỡng tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và  giảm nghèo bền vững là phong trào trọng tâm được Hội tập trung triển khai thực hiện. Hội đã vận động hội viên, nông dân đổi mới cách nghĩ, cách làm, khai thác tiềm năng, thế mạnh về tiền vốn, lao động, đất đai đầu tư cho phát triển sản xuất. Hàng năm có tới 75 % số hộ gia đình hội viên nông dân đăng ký phấn đấu trở thành hộ SXKD giỏi các cấp, từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm như: Mô hình ghép cải tạo vườn nhãn của ông Nguyễn Văn Hưng bản Tiên Cang xã Chiềng Cang, Nguyễn Văn Tuấn xã Chiềng Khương có mức thu nhập từ 200 đến hàng tỷ đồng mỗi năm năng suất nhãn quả đạt từ 10 – 50 tấn/hộ, mô hình phát triển kinh tế VAC của ông Nguyễn Bá Ảnh bản Tiên Sơn xã Chiềng Khương, Lò Văn Anh bản Nà Lốc 2 xã Chiềng Sơ, mô hình thu mua sơ chế và tiêu thụ nông sản của ông Lầu A Cở, Quàng Văn Quyết xã Huổi Một, mô hình chăn nuôi dê, bò sinh sản của ông Cà Văn Mai bản Mo xã Chiềng Khương…

 

 

( Ảnh: Mô hình chăn nuôi bò sinh sản của nông dân Cà Văn Mai ở bản Mo xã Chiềng Khương huyện Sông Mã)

 

Phong trào đã cuốn hút hàng ngàn hộ hội viên, nông dân hăng hái thi đua, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu ngành nghề, phát triển kinh tế nông thôn, số hộ sản xuất kinh doanh giỏi hàng năm đều tăng, đến nay đã có 4.895 hộ nông dân đạt danh hiệu gia đình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp chiếm 38,9 % số hộ hội viên nông dân trong toàn huyện. Bên cạnh đó, để giúp hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, Hội nông dân các cấp đã tích cực vận động cán bộ hội viên xây dựng quỹ hội, đến nay quỹ hỗ trợ nông dân huyện đã tăng trưởng được 1.734 triệu đồng, cùng với nguồn quỹ hỗ trợ của hội nông dân tỉnh và TW uỷ thác hiện nay hội nông dân huyện đang triển khai quản lí 19 dự án với tổng số tiến 5.284 triệu đồng cho 200 hộ vay, triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp Hội nông dân đã triển khai được 25 tổ vay vốn cho 250 hộ vay với tổng số tiền 35 tỷ đồng, uỷ thác với ngân hàng chính sách xã hội huyện cho 3.350 hộ vay với tổng dư nợ trên 86 tỷ đồng.

Cùng với đó, phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới cũng đạt được nhiều kết quả. Hội đã phối hợp cùng với các ngành, đoàn thể vận động nông dân thực hiện cuộc vận động đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng gia đình văn hoá, bản xã, văn hóa, thực  hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, thực hiện KHHGĐ, bảo vệ sinh môi trường nông thôn, tham gia các hợp phần hỗ trợ sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới... Các cấp hội đã tổ chức 2.026 buổi tuyên truyền cho 102.283 người tham gia, số hộ đăng kí đạt danh hiệu gia đình văn hoá trên 75%, qua bình xét đã có 16.887 hộ đăng kí và 38/470 bản  đạt tiêu chuẩn bản, tổ dân phố văn hoá. Bên cạnh đó hội nông dân còn tích cực tham gia các chương trình, dự án, các mô hình phát triển sản xuất, bê tông hóa đường nội bản, kênh mương nội đồng, xây dựng các thiết chế văn hóa… của địa phương theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Trong 5 năm từ 2012-2017 Hội các cấp đã vận động nhân dân đóng góp trên 85.000 ngày công lao động, góp kinh phí hàng trăm triệu đồng, hiến hàng nghìn m2 đất để làm đường nội bản, nhà văn hóa, kênh mương nội đồng, công trình phúc lợi… Ngoài ra, Hội còn phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội xây dựng được 121 ngôi nhà đại đoàn kết giúp cho hội viên nông dân phát triển sản xuất ổn định đời sống.

 

(Ảnh: Hội viên nông dân tích cực làm đường giao thông nông thôn )

 

Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh đã được các cấp hội quan tâm, các cấp hội đã chủ động phối hợp với chính quyền, công an quân đội tích cực tuyên truyền giáo dục đường lối chính sách của Đảng  và pháp luật của nhà nước, động viên cán bộ hội viên nông dân luyện tập quân sự để tham gia diễn tập khu vực phòng thủ  tham gia lực lượng dân quân tự vệ lực lượng dự bị động viên, vận động con em nông dân thực hiện nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ đạt chỉ tiêu giao quân hàng năm. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết 09 của chính phủ và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm duy trì 15 điểm sáng an ninh nông thôn và 4 điểm sáng vùng biên, phát hiện và tố giác tội phạm cảm hoá giúp đỡ người phạm tội. Hàng năm phối hợp tổ chức ký cam kết đến 100% hộ hội viên nông dân thực hiện cam kết 4 không về ma tuý. Qua đó đã góp phần ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn trong huyện.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, các cấp hội trong huyện đã được Trung ương hội nông dân Việt Nam tặng 149 kỷ niệm chương vì sự nghiệp giai cấp nông nhân Việt Nam, tặng bằng khen cho 3 tập thể 5 cá nhân, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể và 19 cá nhân, UBND huyện tặng giấy khen cho 32 tập thể và 52 cá nhân, BCH Hội nông dân tỉnh tặng giấy khen cho 10 tập thể và 23 cá nhân, BCH hội nông dân huyện tặng giấy khen cho 26 tập thể và 44 cá nhân.

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tin tưởng rằng với truyền thống quê hương cách mạng anh hùng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, Hội nông dân tỉnh và sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền các cấp, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ và hội viên, Hội nông dân huyện Sông Mã sẽ thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX. Góp phần xây dựng huyện Sông Mã phát triển, sớm đưa Sông Mã ra khỏi huyện khó khăn của tỉnh Sơn La.

 

Thực hiện : Ánh Nguyệt - Đài TTTH Sông Mã