Trang chủ > Kinh tế - Chính trị

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Sơn La làm việc tại huyện Sông Mã

( 15-08-2017 08:49:00  )
 
Ngày 10/8/2017, Đoàn công tác của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Sơn La do đồng chí Cầm Văn Huấn - Giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Sơn La làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Sông Mã, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện Sông Mã. 

7 tháng qua, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn huyện Sông Mã đạt 466 tỷ đồng (trong đó: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 365 tỷ đồng, Ngân hàng CSXH: 9,7 tỷ đồng, Chi nhánh Ngân hàng TMCP An Bình: 82 tỷ đồng), vốn huy động chủ yếu là vốn ngắn hạn; dư nợ cho vay 1.487 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng trên 10%... Tuy nhiên, so với các huyện, thành phố trong tỉnh, số lượng tín dụng và loại hình tổ chức tín dụng ở Sông Mã chưa đa dạng, việc phát triển mạng lưới còn hạn chế, mới có 2 máy giao dịch tự động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chi nhánh Ngân hàng TMCP An Bình, các tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn. Nguồn vốn huy động chỉ đáp ứng được 31,3% tổng dư nợ cho vay.

Tại buổi làm việc các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện đã nêu những khó khăn, đồng thời, mong muốn các tổ chức tín dụng trên địa bàn tạo điều kiện để các doanh nghiệp, HTX tiếp cận nguồn vốn; giảm bớt các thủ tục, giải quyết các thủ tục vay vốn nhanh để các doanh nghiệp, HTX có điều kiện sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Cũng trong buổi làm việc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện đã ký kết hợp đồng tín dụng với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện./.

 

                                      T/h : Thu Thủy – Đài TTTH Sông Mã