Trang chủ > Kinh tế - Chính trị

Một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại huyện Sông Mã năm 2018

( 03-01-2019 10:40:00  )
 

Năm 2018, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và sát sao của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng với sự quyết tâm, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã đã phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Ban Thường vụ huyện uỷ báo cáo những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của huyện năm 2018 như sau:

1- Rà soát, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện khai thác quỹ đất tạo nguồn thu từ đất đối với 07 khu đất; tổng số tiền sử dụng đất thu được trong năm 2018 là 62 tỷ đồng, đạt 125,8% so với HĐND huyện giao và đạt 289,78% so với tỉnh giao. Rà soát điều chỉnh quy hoạch cấp giấy CNQSD đất lần đầu cho  4558 trường hợp.

2- Giá trị sản xuất tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 894.405,9 triệu đồng, bằng 124,45% so với dự toán tỉnh giao, trong đó thu ngân sách trên địa bàn đạt 122.511,6 triệu đồng, bằng 188,48% so với dự toán tỉnh giao.

3- Tổng diện tích gieo trồng năm 2018 đạt 35.923 ha, trong đó cây ăn quả đạt 8.282,5 ha, tăng 23% so với năm 2017. Xuất khẩu sản phẩm nhãn ra thị trường quốc tế (Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Campuchia), góp phần quan trọng để tiêu thụ hơn 40.000 tấn nhãn năm 2018. Tổ chức Ngày hội nhãn Sông Mã và tham gia 8 hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp do UBND tỉnh tổ chức tại Trung tâm thương mại của tỉnh, các siêu thị tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm giới thiệu sản phẩm tại Bằng Tường, Trung Quốc.

4- Xây dựng nông thôn mới bình quân đạt 9 tiêu chí/xã, tăng 0,8 tiêu chí/xã so với năm 2017. Duy trì xã Chiềng Khương đạt chuẩn nông thôn mới; xã Chiềng Sơ đạt 15 tiêu chí; 03 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 13 xã đạt từ 5-9 tiêu chí. Đã thi công được 63 tuyến với chiều dài 15,48 km, tổng kinh phí 11.853 triệu đồng.

5- Xây dựng thêm 8 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia (nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện lên 36/58 trường), đạt 62,1% (vượt chỉ tiêu kế hoạch 01 trường). 29 trường duy trì tốt việc nấu ăn cho 5.959 học sinh bán trú. Năm học 2017 - 2018, toàn huyện đã huy động được từ nguồn xã hội hóa để xây dựng cơ sở vật chất với tổng số tiền 18,5 tỷ đồng. Hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn tiêu chí quốc gia về y tế tại 03 xã, nâng tổng số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế trên địa bàn huyện lên 12/19 xã. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,28% so với năm 2017 ( giảm 1.161 hộ). Thực hiện hỗ trợ 1.165 hộ gia đình có công với cách mạng cải thiện nhà ở (đạt 100% số hộ thuộc đối tượng được hỗ trợ); tổng kinh phí đã hỗ trợ là 29.980 triệu đồng trong đó ngân sách huyện hỗ trợ l5.620 triệu đồng (ngân sách huyện chiếm 52%).

6- Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương năm 2018. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ thị trấn Sông Mã, cụm Bó Sinh - Chiềng En và cụm tác chiến Biên Phòngkết quả đạt loại giỏi. Triển khai có hiệu quả Cuộc vận toàn dân tham gia chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự tại xã Mường Hung, Chiềng Khoong, Huổi Một, Chiềng En.

7- Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung chỉ đạo; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân cơ sở, Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018-2023; triển khai Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cơ sở và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ 2019 - 2024. Trong năm 2018 kết nạp mới 199 đảng viên, đạt 124% chỉ tiêu kế hoạch; mở 30 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho 2.768 học viên.

8- Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Kiện toàn chức danh Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; sáp nhập 04 đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực nông nghiệp thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 02 đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực văn hóa, thể thao và thông tin truyền thông với 01 Đội điện ảnh thành Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện; 37 đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thành 18 đơn vị; giải thể Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện; giảm 68 lãnh đạo, quản lý các đơn vị trường học; thực hiện sáp nhập 10 bản thành 05 bản tại 05 xã trên địa bàn huyện.

9- Công tác cải cách hành chính được quan tâm đẩy mạnh. Lãnh đạo Bộ phận một cửa hiện đại tại UBND huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã hoạt động có hiệu quả. 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn. Triển khai thực hiện nghiêm công tác quản lý cán bộ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong các cơ quan hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức tốt hội nghị đối thoại giữa Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện với nhân dân xã Chiềng Khương, Bó Sinh, Đứa Mòn, Nà Nghịu.

10-Lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác đối ngoại. Quan hệ hợp tác hữu nghị với huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn tiếp tục được duy trì; khám và điều trị bệnh cho công dân của huyện Mường Ét - tỉnh Hủa Phăn; tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân hai bên biên giới qua lại, trao đổi mua bán hàng hoá, thăm thân./.

T/h: Nguyễn Bình, Ban Tuyên giáo huyện ủy