Trang chủ > Kinh tế - Chính trị

Khai trương quỹ tín dụng nhân dân Sông Mã

( 19-11-2016 07:35:00  )
 
Ngày 19/11/2016, Quỹ tín dụng nhân dân Sông Mã đã tổ chức lễ công bố cấp phép thành lập và khai trương quỹ tín dụng nhân dân Sông Mã. Dự buổi lễ có đồng chí Cầm Thị Ngọc Yến – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Sơn La và các ông bà là Chủ tịch, Giám đốc của các quỹ tín dụng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

(Hình ảnh tại Lễ khai trương quỹ tín dụng nhân dân Sông Mã)

Quỹ tín dụng nhân dân Sông Mã là quỹ tín dụng nhân dân đầu tiên được thành lập trên địa bàn huyện Sông Mã và là quỹ tín dụng nhân dân thứ 7 của tỉnh Sơn La được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Sơn La cấp giấy phép hoạt động.  Hoạt động Quỹ gồm: huy động vốn: nhận tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm các thành viên, tổ chức, cá nhân khác bằng đồng Việt Nam; vay vốn điều hòa theo quy chế do Ngân hàng Hợp Tác xã Việt Nam ban hành theo quy định pháp luật; vay vốn tổ chức tín dụng khác; vay vốn từ Ngân hàng Hợp Tác xã Việt Nam. Hoạt động cho vay: các thành viên Quỹ tín dụng nhân dân Sông Mã, tổ chức, cá nhân không phải là thành viên, cho vay hộ nghèo, có hộ khẩu và thường trú trên địa bàn thị trấn. Hoạt động mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước…

Sau khi đi vào hoạt động, QTDND Sông Mã cam kết sẽ thực hiện tốt mục tiêu tương trợ, hỗ trợ nhân dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống nhằm góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, nâng cao đời sống, tạo công ăn việc làm cho người dân, đặc biệt giúp huyện Sông Mã thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Thực hiện: Ánh Nguyệt – Đài TTTH Sông Mã