Trang chủ > Kinh tế - Chính trị

Khai mạc kỳ thi sát hạch lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018

( 14-08-2018 03:01:00  )
 
Thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 25.10.2017 Của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 13.8.2018, huyện Sông Mã  tổ chức kỳ sát hạch lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018. Dự có đồng chí Lê Thị Yến - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng sát hạch; các đồng chí thành viên hội đồng sát hạch, lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 và các thí sinh.

 

 ( Ảnh: Khai mạc kỳ thi sát hạch lãnh đạo quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018)

 

Tham gia kỳ thi sát hạch có 79 thí sinh. Trong đó: Sát hạch 2 đồng chí Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thể thao và Trưởng Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện để lựa chọn 1 đồng chí; Sát hạch 4 đồng chí Hiệu trưởng trường Mầm Non để lựa chọn 3 đồng chí; Sát hạch 22 đồng chí Phó Hiệu trưởng trường Mầm Non để lựa chọn 11 đồng chí; Sát hạch 18 đồng chí Hiệu trưởng trường Tiểu học để lựa chọn 7 đồng chí; Sát hạch 29 đồng chí Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học để lựa chọn 10 đồng chí và sát hạch 4 đồng chí Phó Hiệu trưởng trường THCS để lựa chọn 3 đồng chí.

Thông qua kỳ thi sát hạch, Ban Thường vụ Huyện ủy lựa chọn những đồng chí lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập; Phục vụ cho việc sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập, trường học. Kỳ thi diễn ra đảm bảo, dân chủ, khoa học, chặt chẽ, công tâm, khách quan, công khai, công bằng./.

T/h: Thu Thủy- Đài TTTH Sông Mã