Trang chủ > Kinh tế - Chính trị

Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khoá 28

( 22-08-2017 09:58:00  )
 
Ngày 21/8/2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khoá 28. Dự khai giảng có đồng chí Hoàng Thị Đôi - Phó Bí thư thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. 

Tham gia lớp bồi dưỡng có 60 học viên là các đồng chí đảng viên chính thức, trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng phó hội, đoàn thể của 14 xã.

Thời gian học từ ngày 21/8 đến ngày 20/9/2017. Trong quá trình bồi dưỡng các học viên được nắm những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm đường lối cách mạng; sự vận dụng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Trong qua trình học, các học viên được nghiên cứu về lịch sử Đảng bộ huyện Sông Mã. Từ đó giúp cho các học viên vận dụng kiến thức được học vào thực tế công tác và cuộc sống.

Sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng, các học viên làm bài kiểm tra và đi nghiên cứu thực tế./.

T/h: Văn Thành- Thu Thuỷ