Trang chủ > Kinh tế - Chính trị

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 4

( 10-09-2018 02:17:00  )
 
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 01/KH-HĐGDQP&AN, ngày 05.01.2018 của Hội đồng GDQP&AN tỉnh Sơn La về kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018; Kế hoạch số 138-KH/HU ngày 22.12.2017 của Ban Thường vụ huyện ủy về thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và lý luận chính trị năm 2018, đúng 7h30 phút ngày 10.9.2018, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 4.

Lớp học nghiêm túc học tập ngay sau lế khai giảng

Theo Kế hoạch của Hội đồng giáo dục Quốc phòng tỉnh Sơn La, năm 2018 huyện Sông Mã tổ chức tập huấn cho 1000 học viên. Trong tháng 7.1018, Trung tâm đã phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện mở 5 lớp với 918 học viên. Theo Kế hoạch, từ ngày 10 đến hết ngày 18.9.2018, Trung tâm mở 2 lớp với 199 học viên, vượt Kế hoạch Hội đồng GDQP&AN tỉnh Sơn La giao tại Kế hoạch số 01/KH-HĐGDQP&AN./.

                                                    T/h: Nguyễn Bình - Ban Tuyên giao huyện ủy