Trang chủ > Kinh tế - Chính trị

Khai giạc lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 30

( 10-07-2018 09:19:00  )
 
Thực hiện Kế hoạch số 138-KH/HU ngày 22.12.2018 của Ban Thường vụ huyện ủy về công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn Nghiệp vụ năm 2018; Quyết định số 402-QĐ/HU ngày 30.5.2018 và Quyết định số 422-QĐ/HU ngày 05.7.2018 của Ban Thường vụ huyện ủy về việc mở lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2018. Chiều ngày 09.7.2018, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Khai giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị khóa 30.

Các học viên biểu diễn  văn nghệ chào mừng Lễ khai giảng

 

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị hiện nay. Tại khóa học này, các học viên sẽ được nghiên cứu 21 chuyên đề với 2 bài kiểm tra, thi tốt nghiệp và đi thực tế để củng cố lý thuyết đã được tiếp thu. Hoàn thành chương trình, học viên được cấp bằng Sơ cấp lý luận chính trị, tạo cơ sở, tiền đề, điều kiện để người học tiếp tục theo học các chương trình cao hơn hoặc đáp ứng được yêu cầu chuẩn hóa chức danh cán bộ, công chức theo quy định.

Với trách nhiệm được giao và nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4/12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục LLCT trên địa bàn huyện, TTBDCT huyện tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý giảng viên và học viên, đồng thời khắc phục mọi khó khăn hiện nay để tham mưu cho BTV huyện ủy thực hiện đạt kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT trên địa bàn huyện.

                                                    T/h: Nguyễn Bình - Ban Tuyên giao huyện ủy