Trang chủ > Kinh tế - Chính trị

Họp Ban Chỉ đạo 61

( 03-07-2017 04:12:00  )
 
Ngày 28/6/2017, Ban Chỉ đạo 61 đã tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Cầm Thị Ngọc Yến – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ chủ trì. 

Trong 6 tháng đầu năm 2017, BCĐ 61 huyện đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai vận động xây dựng quỹ hỗ trợ và triển khai các mô hình phát triển kinh tế cho nông dân từ nguồn quỹ. Đến nay, tổng số quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện quản lý là 2 tỉ 348 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm BCĐ đã triển khai 5 mô hình phát triển kinh tế, trong đó có 3 mô hình trồng mới và cải tạo vườn tạp, 2 mô hình nuôi bò sinh sản gắn với trồng cỏ với tổng kinh phí 850 triệu đồng. Phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội giải ngân nguồn vốn cho 3.585 hội viên nông dân vay với tổng số vốn trên 83 tỉ đồng; Bên cạch đó BCĐ còn phối hợp với ban điều hành quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh thực hiện 1 mô hình nuôi bò sinh sản gắn với trồng cỏ cho 20 hộ bản Muôn xã Mường Hung tham gia với số vốn vay 500 triệu đồng; phối hợp với viện rau quả TW cung ứng trên 35.000 cây giống cho hội viên chuyển đổi giống cây trồng theo định hướng của huyện.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng BCĐ đề đề nghị thành viên BCĐ cần làm tốt công tác phối hợp, quản lý nguồn vốn hiệu quả, Từ nguồn vốn tích cực nhân rộng các mô hình hiệu quả, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kịp thời khắc phục khó khăn để công tác hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao; phấn đấu công tác vận động xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân năm 2017 đạt kết quả cao với nguồn vốn huy động cao hơn năm 2016./.

T/h: Ngô Hà – Đài TTTH Sông Mã