Trang chủ > Kinh tế - Chính trị

Hội thảo mở rộng mô hình sản xuất nhãn theo tiêu chuẩn Vietgap

( 22-08-2017 11:16:00  )
 
Ngày 18/8/2017, Trạm quản lí chất lượng Nông lâm thuỷ sản đã tổ chức Hội thảo mở rộng mô hình sản xuất nhãn theo tiêu chuẩn Vietgap. Dự hội thảo có các đồng chí đại diện cho các hợp tác xã sản xuất nhãn trên địa bàn huyện.

Tại hội thảo các đại biểu được nghe kết quả thực hiện mô hình Vietgap trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến nay. Năm 2016, trên địa bàn huyện có 4 HTX gồm HTX An Thịnh, Toàn Thắng, Đoàn Kết, Hoàng Tuấn với tổng số 45 hộ đăng kí tham gia sản xuất nhãn Vietgap với diện tích 42,11 ha. Năm 2017, có thêm 5 HTX gồm HTX Bảo Minh, Phúc Vinh, Duy Tuấn, Tiên Cang, Hưng Lộc với 46 hộ thành viên tham gia diện tích thực hiện sản xuất theo hướng Vietgap là 126,4 ha. Qua quá trình triển khai thực hiện, nhận thức về sản xuất quả an toàn của các hộ thành viên HTX tham gia sản xuất Vietgap được nâng lên rõ rệt, sản phẩm sản xuất Vietgap được tiêu thụ ổn định. Đây là hướng đi mới cho sản xuất quả nhãn an toàn của huyện Sông Mã để từng bước thực hiện có hiệu quả kế hoạch kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn năm 2017 và những năm tiếp theo.

Hội thảo cũng giành nhiều thời gian để các HTX chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình sản xuất nhãn theo hướng Vietgap và kết quả đạt được trong quá trình sản xuất so với cách sản xuất cũ. Đồng thời, qua buổi hội thảo tạo điều kiện cho các HTX xã mới có cơ hội học hỏi kinh nghiệm cũng như các biện pháp sản xuất nâng cao hiệu quả cây nhãn, sản xuất quả an toàn đáp ứng nhu cầu thị trường./.

                                    T/h: Ánh Nguyệt – Đài TTTH Sông Mã