Trang chủ > Kinh tế - Chính trị

Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và ngân sách năm 2017

( 22-12-2016 09:18:00  )
 
Ngày 21/12/2016, UBND huyện Sông Mã đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Quàng Văn Sâm- Phó Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Lê Thị Yến – Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Chủ tịch UBND huyện quán triệt Chỉ thị của UBND huyện về việc đẩy mạnh tiết kiệm chống lãng phí và chống tham những năm 2017; được nghe lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch công bố các Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước; phân bổ vốn đầu tư; quy định về việc quản lý điều hành ngân sách địa phương năm 2017; triển khai và hướng dẫn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách năm 2017.

Dự toán thu ngân sách năm 2017 được HĐND huyện Quyết nghị tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện tổng thu ngân sách 717 tỷ đồng; trong đó thu ngân sách trên địa bàn 87, 8 tỷ đồng. UBND các xã, thị trấn phải giao tăng thu tối thiểu 5%; Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 9% trở lên; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 87,8 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 1.162 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 17 triệu đồng/người/ năm; 84% số xã có đường ô tô đến trung tâm đi được 4 mùa, hộ nghèo giảm từ 3% so với thực hiện năm 2016; phấn đấu 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 87% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% chất thải rắn ở đô thị được thu gom; tỷ lệ che phủ rừng đạt 37,3%.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn triển khai có hiệu quả kế hoạch đầu tư công và ngân sách năm 2017, thực hiện có hiệu quả đạt và vượt 27 chỉ tiêu năm 2017./.

                                                        Thực hiện: Ngô Hà - Đài TTTH Sông Mã