Trang chủ > Kinh tế - Chính trị

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra kinh tế năm 2017

( 03-07-2017 04:19:00  )
 
Ngày 29/6/2017, huyện Sông Mã đã tổ chức hội nghị tập huấn tổng điều tra kinh tế năm 2017, với nội dung thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp. Đồng chí Cầm Thị Ngọc Yến – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.  

Mục địch của tổng điều tra đợt này là thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp. Trong đó đối tượng điều tra là các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc mọi loại hình kinh tế, cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tổ chức phi chính phủ. Phương pháp điều tra là phỏng vấn trực tiếp đối với chủ cơ sở hoặc người quản lý cơ sở, người bán hàng. Thời gian thu thập thông tin là 30 ngày.

Để công tác điều tra đảm bảo theo đúng quy trình không xảy ra sai sót. Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được đồng chí lãnh đạo Chi cục Thống kê huyện Sông Mã hướng dẫn thu thập thông tin, tổng hợp các loại phiếu thu thập thông tin về cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; thông tin về điều tra mẫu hoạt động công nghiệp; thông tin về điều tra mẫu hoạt động vận tải, kho bãi; thông tin về điều tra mẫu hoạt động buôn bán, bán lẻ; hoạt động lưu trú, ăn uống, dịch vụ; Hướng dẫn cách giao nhận phiếu điều tra, giữa điều tra viên với tổ trưởng./.

T/h: Ngô Hà – Đài TTTH Sông Mã