Trang chủ > Kinh tế - Chính trị

Hội nghị gặp mặt các hộ gia đình, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Sông Mã

( 30-03-2017 02:04:00  )
 
Để giúp đỡ về phương thức hoạt động, nguồn vốn và xây dựng cơ chế chính sách thông thoáng. Đặc biệt liên kết các HTX theo quy mô cùng phát triển và tìm thị trường tiêu thụ. Ngày 27. 3. 2017, Huyện uỷ Sông Mã tổ chức Hội nghị gặp mặt các hộ gia đình, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện. Đồng chí Vi Đức Thọ - Tỉnh Uỷ viên, Bí thư huyện uỷ chủ trì hội nghị.  

 

Hiện nay, trên địa bàn huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La có 23 Hợp tác xã, hoạt động hiệu quả trên lĩnh vực xây dựng, vận tải, thương mại dịch vụ, chăn nuôi và trồng trọt. Loại hình hoạt động chủ yếu của HTX là sản xuất cây ăn quả, kinh doanh vật tư nông nghiệp, thuỷ sản trong đó: Diện tích nhãn 263,6ha; diện tích xoài 12,2 ha; diện tích bưởi 6,3 ha; thuỷ sản 05 ha. Sản lượng nhãn đạt 2.556 tấn; xoài 73,2 tấn; 5000 con baba gai giống và thương phẩm. Trong quý I năm 2017  toàn huyện đã thành lập mới được 6 hợp tác xã.

 Trên địa bàn huyện có 46 hộ gia đình sản xuất tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Trong dó có 2 hộ gia đình thu nhập từ 500 triệu/năm trở lên. Công tác chuyển đổi cây trồng trên đất dốc kém hiệu quả của 19 xã, thị trấn được triển khai thực hiện đồng bộ, năm 2016 các xã đăng ký giảm diện tích cây lượng thực trồng trên đất dốc kém hiệu quả là 1.852 ha. Đến nay, đã thực hiện được 1.200 ha trong đó trồng mới cây ăn quả 123 ha, các cây khác được 1.077 ha .

Tại hội nghị, các đại biểu cùng được hướng dẫn Nghị quyết số 17 ngày 14.12.2016 của HĐND tỉnh Sơn La về chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trồng cây ăn quả, cây dược liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017- 2021.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư huyện uỷ nhấn mạnh: Các hợp tác xã cần phát huy kết quả đạt được trong những năm tiếp theo, Chủ động sản xuất nhãn theo tiêu chuẩn Vietgap; Vận động các hộ nông dân sản xuất tham gia vào HTX; Nghiên cứu mô hình tổ chức Đảng trong HTX; Các xã, thị trấn cần tích cực vận động, truyên truyền cho nhân dân chuyển đổi trồng cây ăn quả trên đất dốc; Ngân hàng chính sách và ngân hàng nông nghiệp tạo mọi điều kiện cho nhân dân vay vốn để phát triển kinh tế./.

T/h: Thu Thuỷ – Đài TTTH Sông Mã